Областен съвет по условия на труд
    Областният съвет по условия на труд е създаден на основание на чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В състава му са включени по равен брой представители на администрацията и представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работещите и работодателите.
    Дейността на съвета се осъществява на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Състав:
Председател: Милко Недялков - областен управител на област Ловеч
Секретар: Светла Маринова - директор на дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
Членове:
Медиана Цветкова - главен счетоводител, ОА Ловеч
Галя Бочева - главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
Стоян Крачунов - председател на РКС на КНСБ - Ловеч
Георги Николов - председател на СРС "Подкрепа" - Ловеч
Павлина Симеонова - Българска стопанска камара - Ловеч
Татяна Тодорова - Търговско промишлена и земеделска палата - Ловеч
Василка Христова - младши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
Даниела Михова - младши експерт в дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
Иво Иванов - председател на КРИБ Ловеч
Иваничка Ангелова - представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
-------------------------------------------------------------------------
Документи:

Протокол от заседанието, проведено на 20.01.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 19.04.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 12.07.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 13.11.2012 г.