Областен съвет по условия на труд
    Областният съвет по условия на труд е създаден на основание на чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В състава му са включени по равен брой представители на администрацията и представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работещите и работодателите.
    Дейността на съвета се осъществява на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Състав:
Председател: Георги Терзийски - зам. областен управител на област Ловеч
Секретар: Деница Мончева - младши експерт в дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
Членове:
  1. Мирослава Ангелова - директор на дирекция "Инспекция по труда" - Ловеч
  2. Стоян Крачунов - председател на РКС на КНСБ - Ловеч
  3. Геновева Иванова - председател на СРС "Подкрепа" - Ловеч
  4. Павлина Симеонова - Българска стопанска камара - Ловеч
  5. Татяна Тодорова - Търговско промишлена и земеделска палата - Ловеч
  6. Иван Цаков - председател на КРИБ Ловеч
  7. Ваня Събчева - директор на дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
  8. Медиана Цветкова - главен счетоводител, ОА Ловеч
  9. Галя Бочева - главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
  10. Пламен Вълков - главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
-------------------------------------------------------------------------
Документи:

Протокол от заседанието, проведено на 20.01.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 19.04.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 12.07.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 13.11.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 08.08.2014 г.

Протокол от заседанието, проведено на 23.04.2015 г.

Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по условия на труд в Област Ловеч
 
ИЗБОРИ 2016
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска