Областен съвет по условия на труд
    Областният съвет по условия на труд е създаден на основание на чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В състава му са включени по равен брой представители на администрацията и представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работещите и работодателите.
    Дейността на съвета се осъществява на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Състав:
Председател: Георги Терзийски - зам. областен управител на област Ловеч
Секретар: Светла Маринова - директор на дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
Членове:
Медиана Цветкова - главен счетоводител, ОА Ловеч
Галя Бочева - главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
Стоян Крачунов - председател на РКС на КНСБ - Ловеч
Георги Николов - председател на СРС "Подкрепа" - Ловеч
Павлина Симеонова - Българска стопанска камара - Ловеч
Татяна Тодорова - Търговско промишлена и земеделска палата - Ловеч
Пламен Вълков - главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
Даниела Михова - младши експерт в дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
Иво Иванов - председател на КРИБ Ловеч
Иваничка Ангелова - представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
-------------------------------------------------------------------------
Документи:

Протокол от заседанието, проведено на 20.01.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 19.04.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 12.07.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 13.11.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 08.08.2014 г.