ИЗБОРИ 2016
МВР - отдел "Пътна полиция"
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска